Thông tin tuyển dụng

STTVị tríSố lượngNơi làm việcNgày hết hạnXem chi tiết
1 CÁN BỘ KINH DOANH 02Số 41, Đường N9, Đông An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương10/05/2024 Xem chi tiết »
2 KỸ SƯ CƠ KHÍ 02Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội30/04/2024 Xem chi tiết »
3 KẾ TOÁN TỔNG HỢP 01Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội30/04/2024 Xem chi tiết »
4 KẾ TOÁN CÔNG NỢ 01Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội30/04/2024 Xem chi tiết »
5 CÁN BỘ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 05Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội10/05/2024 Xem chi tiết »
6 KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH, NHIỆT LẠNH 02Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội10/05/2024 Xem chi tiết »
7 CÔNG NHÂN CƠ KHÍ 05Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội30/04/2024 Xem chi tiết »
8 CÁN BỘ MUA HÀNG 02Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội30/04/2024 Xem chi tiết »
9 CÁN BỘ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG 03Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội30/04/2024 Xem chi tiết »
10 CÁN BỘ MARKETING 02Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội10/05/2024 Xem chi tiết »
11 CÁN BỘ KINH DOANH DỰ ÁN 03Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội10/05/2024 Xem chi tiết »
SỐ LƯỢNG
02
NƠI LÀM VIỆC
Số 41, Đường N9, Đông An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
NGÀY HẾT HẠN
10/05/2024
SỐ LƯỢNG
02
NƠI LÀM VIỆC
Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
30/04/2024
SỐ LƯỢNG
01
NƠI LÀM VIỆC
Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
30/04/2024
SỐ LƯỢNG
01
NƠI LÀM VIỆC
Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
30/04/2024
SỐ LƯỢNG
05
NƠI LÀM VIỆC
Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
10/05/2024
SỐ LƯỢNG
02
NƠI LÀM VIỆC
Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
10/05/2024
SỐ LƯỢNG
05
NƠI LÀM VIỆC
Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
30/04/2024
SỐ LƯỢNG
02
NƠI LÀM VIỆC
Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
30/04/2024
SỐ LƯỢNG
03
NƠI LÀM VIỆC
Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
30/04/2024
SỐ LƯỢNG
02
NƠI LÀM VIỆC
Lô CN-2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
10/05/2024
SỐ LƯỢNG
03
NƠI LÀM VIỆC
Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
10/05/2024