VĂN HÓA MCC

Công ty Cổ phần Công nghệ sạch MCC nhận thức và thấu hiểu việc duy trì văn hóa công ty chính là sức mạnh và sự gắn kết giữa các thành viên trong Công ty để đem đến sức mạnh và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. 

I. VĂN HÓA PHỤNG SỰ

1. Phụng sự nhân viên và gia đình: Nỗ lực để giúp nhân viên và gia đình nhân viên thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống

2. Phụng sự đồng nghiệp: Luôn giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp để cùng phát triển

3.  Phụng sự khách hàng: Luôn coi công việc của khách hàng là công việc của mình để thực hiện;

4.  Phụng sự đối tác: Luông chia sẻ những khó khăn, lợi ích với đối tác

5. Phụng sự xã hội: Luôn mong muốn góp một phần vào sự phát triển của xã hội và luôn có ý thức trong việc bảo vệ môi trường

II. VĂN HÓA CHÂN THÀNH

1. Chân thành, trung thực trong công việc và các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, cấp trên và công ty

2. Báo cáo nhanh nhất và trung thực các vấn đề gặp phải cho quản lý, đồng nghiệp, khách hàng và đối tác để cùng giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không nói dối khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, cấp quản lý và công ty.

III. VĂN HÓA TÔN TRỌNG

1. Tôn trọng khách hàng, đối tác

2. Tôn trọng lãnh đạo, tôn trọng cấp trên: 

Quyết định của các cấp lãnh đạo và các cấp quản lý luôn là quyết định tốt nhất cho sự phát triển chung của công ty tại thời điểm đưa ra quyết định mà lãnh đạo và các quản lý có thể đưa ra. CBCNV luôn tin tưởng và tuân thủ các quyết định đến khi chúng ta cùng tìm được giải pháp tốt hơn và giải pháp đó được Công ty phê duyệt.

3. Tôn trọng đồng nghiệp

4. Tôn trọng và không phân biệt các tầng lớp trong xã hội