THÔNG BÁO DỪNG HOẠT ĐỘNG BÓNG ĐÁ TẠI NHÀ MÁY DO COVID

Theo đó, ngày 28/3/2020 Ban lãnh đạo công ty đã có công văn chỉ đạo yêu cầu Phòng Hành chính nhân sự thông báo cho các bộ phận liên quan và khối nhà máy tạm dừng mọi hoạt động bóng đá cho đến khi có thông báo mới. Phòng Hành chính nhân sự có nhiệm vụ kiểm tra, lập biên bản đề nghị Ban Lãnh đạo xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Với tinh thần và trách nhiệm, Ban lãnh đao công ty đã có quyết định đúng, kịp thời nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ nhân viên và góp phần bảo vệ Cộng đồng.