HỆ THỐNG PHÒNG MỔ, BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH

Ngày 12 tháng 5 năm 2015, MINH CUONG JSC đã ký hợp đồng “Cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hoàn thiện hệ thống phòng mổ” – Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Tại Đường Huyền Quang, Phường Võ Cường, Thanh Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Các công việc triển khai:

Bao gồm cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hoàn thiện 06 phòng mổ Trực thuộc Bệnh Viện sản nhi Bắc Ninh. Đây là bệnh Viện hạng II, Bệnh viện chuyên biệt đầu tiên về sản nhi của Tỉnh Bắc Ninh với hệ thống phòng mổ, trang thiết bị chuyên môn đồng bộ, hiện đại, tiên tiến.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong vòng 60 ngày.