HỆ THỐNG PHÒNG MỔ, BỆNH VIỆN ĐA KHOA LƯƠNG TÀI

Ngày 04 tháng 07 năm 2017, MINH CUONG GROUP đã trúng thầu dự án cung cấp vật tư và thi công hoàn thiện hệ thống phòng mổ bệnh viện đa khoa Lương TàiTại địa chỉ: Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh Là nhà thầu chính thi công công trình, MINH CUONG GROUP sẽ đảm trách các công việc thi công lắp đặt hệ thống phòng mổ, bao gồm: 1. Hệ thống Panel PU (1500 m2), phụ kiện panel đồng bộ 2. Hệ thống cửa phòng mổ (5 bộ) 3. Hệ thống AHU (02 bộ), FCU (03 bộ), hệ thống ống gió, đồng hồ đo chênh áp 4. Hệ thống lọc hepa 5. Hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, điện điều khiển 6. Hệ thống sàn vinyl Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong vòng 90 ngày.