HỆ THỐNG PANEL, CÔNG TY TNHH POCONS VINA

Ngày 29 tháng 6 năm 2013, MINH CUONG JSC đã ký hợp đồng Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống panel phòng máy với Công ty TNHH Pocons Vina.

Địa điểm:  Cụm công nghiệp Đa nghề Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Pocons Vina.

Các công việc đã thực hiện:

– Lắp đặt panel vách, trần hoàn thiện phòng máy.

– Cung cấp lắp đặt cửa panel

– Cung cấp lắp đặt quạt hút.

Dự kiến hoàn thiện sau 30 ngày.