PHÒNG NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH THUỐC, CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TÂY

Ngày 18 tháng 05 năm 2011 Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Xây dựng Minh Cường ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế và lắp đặt hoàn thiện phòng nghiên cứu độ định thuốc ở điều kiện thường- Công ty CP Dược Phẩm Hà Tây.

Địa chỉ tại: Văn Khê- Hà Đông- Hà Nội.

Phòng nghiên cứu độ ổn đinh thuốc bao gồm: Lắp đặt hệ thống panel vách, panel trần, cửa kín khí, hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm để đạt các yêu cầu về nghiên cứu độ ổn định của thuốc ở điều kiện thường.

Phòng nghiên cứu độ ổn định sau khi lắp đặt luôn duy trì nhiệt độ: 30 ± 2 độ C và độ ẩm 75 ± 5% đảm bảo thuốc được nghiên cứu độ ổn định đúng theo điều kiện quy định.