THÀNH LẬP QUỐC TẾ KHÔNG KHÍ SẠCH VÌ BẦU TRỜI XANH

Ngày 19 tháng 12 năm 2019 trong phiên họp thứ 74, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết tổ chức Ngày quốc tế không khí sạch vì bầu trời xanh dưới sự chủ trì của Chương trình môi trường Liên hợp quốc phối hợp với các tổ chức có liên quan. Ngày Quốc tế không khí sạch đầu tiên vì bầu trời xanh sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 9 năm 2020.

Mục đích của Ngày quốc tế không khí sạch:

  1. Nâng cao nhận thức của cộng đồng ở tất cả các cấp — cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và chính phủ — rằng không khí sạch là quan trọng đối với sức khoẻ, năng suất, nền kinh tế và môi trường.
  2. Thể hiện mối liên hệ chặt chẽ của chất lượng không khí với các thách thức môi trường/phát triển khác như – hầu hết và quan trọng nhất – biến đổi khí hậu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu.
  3. Thúc đẩy và tạo điều kiện cho các giải pháp cải thiện chất lượng không khí bằng cách chia sẻ các phương pháp hay nhất, đổi mới và câu chuyện thành công về kiến ​​thức hữu ích.
  4. Tập hợp các thành viên quốc tế đa dạng làm việc về chủ đề này để tạo thành một liên minh chiến lược nhằm tạo động lực cho các phương pháp tiếp cận quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm quản lý chất lượng không khí hiệu quả.

Ngày Quốc tế không khí sạch và bầu trời xanh đầu tiên sẽ được đánh dấu bằng một số sự kiện trên khắp thế giới, bao gồm lễ khai mạc chính thức do Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc chủ trì; Diễn đàn quốc tế về không khí sạch cho bầu trời xanh , do Ban Ki-moon, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc và hiện là Chủ tịch Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí của Hàn Quốc chủ trì và sự kiện UNEP do Giám đốc điều hành Inger Andersen dẫn đầu, người sẽ tham gia Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Cho Myung-Rae và Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus. Thêm chi tiết về những sự kiện này và nhiều sự kiện khác trên khắp thế giới tại https://www.cleanairblueskies.org/