Năm 2021- Thử thách

Năm 2021 là một năm đại dịch Covid diễn biến phức tạp trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Năm 2021 là một năm thử thách lớn cho MINH CUONG GROUP khi thực hiện hàng loạt dự án liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19: Các phòng sản xuất khẩu trang, các phòng áp lực âm, Nhà máy sản xuất Vắc xin Covid-19. Đặc biệt là dự án nhà máy sản xuất Vắc xin Covid-19 VINBIOCARE (TẬP ĐOÀN VINGROUP) với công việc đảm nhận vừa thiết kế, vừa thi công nhằm đảm bảo đưa Vắc xin Covid-19 phục vụ xã hội trong tình trạng làm việc 3 tại chỗ kể cả nhà máy sản xuất lẫn công trường dự án với việc làm 3 ca liên tục trong thời gian dài.

Tuy nhiền CBCNV của MINH CUONG GROUP đã nỗ lực vượt qua những thử thách khó khăn, phục vụ tốt nhất công tác phòng chống dịch Covid-19.