Năm 2018- Khai Tâm

Ngày 26/01/2018 Hòm từ thiện Của Quỹ Thiện Tín được sử dụng tại Văn phòng Quỹ.

Ngày 18/04/2018 Quỹ Thiện Tín Thực hiện chương trình từ thiện TT01:  Tài trợ Cuộc Thi Olympic hóa học Toàn Quốc tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Đây là chương trình đầu tiên về trí thức của Quỹ.

Ngày 26/05/2018 Quỹ Thiện Tín Tham gia đấu giá Bức tranh “Tìm lại chính mình” của Họa sỹ Hoàng A Sáng với mức đấu giá cao nhất là 30.000.000 VNĐ, trong đêm nhạc để gió cuốn đi. Số tiền này ủng hộ quỹ tâm hiểu thương xây dựng Trường mầm non Lang Thíp tại Xã Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái. Đồng thời khởi động chương trình từ thiện TT02: CÙNG XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LANG THÍP

Ngày 02/06/2018 Quỹ Thiện Tín Trao phần tiền 30.000.000 VNĐ cùng tiền Ủng hộ của CBCNV Công ty Minh Cường cho Quỹ Tâm hiểu thương tại Hiên trà Trường Xuân- 13 Ngô Tất Tố, Hà Nội và đón nhận bức tranh tìm lại chính mình. Bức tranh tìm lại chính mình được treo trân trọng tại Phòng họp VIP của Công ty.

Ngày 05/08/2018 Quỹ Thiện Tín Thực hiện chương trình từ thiện TT03: TRAO QUÀ CHO BÀ CON VÙNG LŨ VĂN CHẤN, YÊN BÁI

Ngày 01/09/2018 Quỹ Thiện tín dự lễ khánh thành trường mầm non Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái

Ngày 18/10/2018 Quỹ Thiện Tín Khảo sát làm đường tại Trường tiểu học Móng Sến 1, Xã Trung Chải, Sapa, Lào Cai và phát động chương trình từ thiện TT04: CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

Ngày 20/10/2018 Quỹ Thiện tín phát động chương trình từ thiện TT05: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP

Ngày 22/10/2018 Quỹ Thiện Tín mở hòm từ thiện của Quỹ để ủng hộ Chương trình từ thiện TT04: CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG. Tổng số tiền từ hòm từ thiện là 8.562.000 VNĐ (tám triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng) được ủng hộ toàn bộ cho chương trình từ thiện TT04.