Năm 2011- Học hỏi

Sau năm 2010 thành lập và được tư tin tưởng của khách hàng với một loạt dự án với các khách hàng lớn.

Năm 2011 MINH CUONG JSC chủ động học hỏi các Doanh nghiệp đi trước cả về hệ thống quản trị, quản lý dự án, quản lý thi công. Học hỏi các đối tác nước ngoài (từ Nhật Bản, Italy, Tây Ban Nha, Thailand, Trung quốc…) về hệ thống thi công phòng sạch, đặc biệt là phòng sạch đạt GMP-WHO.

Sau một năm học hỏi, MINH CUONG JSC đã cơ bản hình thành được kế hoạch và chiến lược phát triển Minh Cường.