MỞ HÒM TỪ THIỆN ỦNG HỘ LÀM ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MÓNG SẾN, XÃ TRUNG CHẢI, SAPA, LÀO CAI

Ngày 22/10/2018 BCH Công Đoàn Công ty và Đại diện Quỹ Thiện Tín đã tiến hành mở hòm từ thiện ủng hộ Chương trình TT04: CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG. Tổng số tiền sau khi kiểm hòm từ thiện là: 8.562.000 VNĐ (Tám triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng)

Cảm ơn Các Tấm Lòng thơm thảo đã ủng hộ Quỹ Thiện Tín tại hòm từ thiện của Quỹ. Cảm ơn các Tấm Lòng thơm thảo đã ủng hộ chương trình Từ Thiện TT04: CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG.