MINH CUONG JSC VỀ THĂM QUÊ BÁC KẾT HỢP DU LỊCH CỬA LÒ NGHỆ AN

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Tu Nguyen, Đỗ Văn Châu và Nguyễn Nguyễn Thơ, mọi người đang cười, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Bình, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Thuận và Thanh Lake, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thanh Lake, mọi người đang cười, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, bãi biển, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Minh Thuật, mọi người đang cười, đại dương, ngoài trời và nước