MINH CUONG JSC THĂM GIA ĐÌNH CBCNV NHÂN CHUYỀN THĂM QUAN CỬA LÒ, NGHỆ AN NĂM 2017

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nguyễn Văn Dũng và Nguyen Doan Loi, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời