MINH CUONG JSC TẶNG QUÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NHÂN NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 Không có văn bản thay thế tá»± động nào.