MINH CUONG GROUP TRÚNG THẦU GIAI ĐOẠN 2, NHÀ MÁY CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN