MINH CUONG GROUP TRÚNG THẦU DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐÔNG DƯỢC ĐẠT GMP-WHO, CÔNG TY CP TRAPHACO