MINH CUONG GROUP TRAO CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CBCNV NHÂN KỶ NIỆM 8 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thơm Nguyễn, Thanh Lake và Minh Thuật, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Nguyễn Thuận, Thơm Nguyễn, Viet Cong Haui và Lê Hữu Tâm, mọi người đang cười, trong nhà