MINH CUONG GROUP TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CBCNV TẠI ĐÊM GALA

Những hình ảnh ý nghĩa và ấm áp tại tiệc sinh nhật: