MINH CUONG GROUP TIẾP TỤC TRÚNG THẦU GĐ2 NHÀ MÁY SX THUỐC TÂN DƯỢC THEO GMP-WHO, DƯỢC PHÚC VINH

Sau giai đoạn một thi công nhà máy sản xuất thuốc Đông dược đạt GMP-WHO, bao gồm dây chuyền chiết xuất cô đặt, dây chuyền sản xuất thuốc dạng cốm, bột, viên nén, viên nang cứng, dây chuyền sản xuất viên nang mềm, dây chuyền sản xuất thuốc dạng Siro đạt GMP-WHO.

MINH CUONG GROUP tiếp tục được chủ đầu tư tin tưởng để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất thuốc tân dược đạt GMP-WHO bao gồm dây chuyền sản xuất thuốc cốm, bột, viên nén, viên nang cứng, dây chuyền sản xuất thuốc nước đạt GMP-WHO bao gồm tư vấn, thiết kế và thi công hoàn thiện nhà máy theo GMP-WHO.

Dự án sẽ hoàn thành trong vòng 105 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.