MINH CUONG GROUP THÀNH LẬP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Sau khi tiến hành bỏ phiếu, Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Minh Cường đã bầu ra ban chấp hành Công đoàn gồm:

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Vọng- Trưởng phòng TCKT giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn

2. Nguyễn Hữu Mạnh, Tổ trưởng tổ sx nhà máy Minh Cường, Phó chủ tịch

3. Nguyễn Tất Thành- Trưởng Phòng Kỹ thuật, Ủy viên BCH Công Đoàn

4. Nguyễn Văn Dũng- Phó Phòng Kỹ thuật, Ủy viên BCH Công Đoàn

5. Nguyễn Thị Thơm- Nhân viên HCNS, Ủy viên BCH Công Đoàn

Ủy ban kiểm tra bao gồm:

1. Đ/c: Nguyễn Văn Mạnh- Chủ nhiệm

2. Đ/c: Nguyễn Thị Bình- Ủy viên UBKT

3. Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Châu- Ủy viên UBKT