MINH CUONG GROUP THAM QUAN ĐÌNH TRÀ CỔ VÀ MŨI SA VĨ ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC

Điểm đầu tiên trong chuyến hành trình là Đình Trà Cổ, Sau đó thăm quan sa vĩ điểm địa đầu của tổ quốc.