MINH CUONG GROUP THĂM MỘ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP KẾT HỢP DU LỊCH QUẢNG BÌNH NĂM 2018

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyen Doan Loi, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, đám mây, cây, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, trong nhà và món ăn