MINH CUONG GROUP KỶ NIỆM 8 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NHÀ HÀNG CHAY CASA

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và thực vật

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Xuân Nguyễn Thị, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Nguyễn Bình và Thu Hiền Trần, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Minh Thuật, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Thuận và Viet Cong Haui, mọi người đang cười, trong nhà