MINH CƯỜNG GROUP DU XUÂN VÀ THAM GIA TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2018 TẠI NHÀ MÁY

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Tuấn Phạm, Thanh Lake, Minh Thuật, Đỗ Văn Châu, Thu Hiền Trần, Nguyễn Bình và Lập Nguyễn Văn, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Thơm Nguyễn, Minh Thuật và Nguyễn Văn Dũng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Đỗ Văn Châu và Nguyễn Văn Dũng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thanh Lake, mọi người đang ngồi, giày, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thanh Nguyen, Nguyễn Văn Dũng, Thanh Lake, Lập Nguyễn Văn, Viet Cong Haui, Lê Hữu Tâm và Tuấn Phạm, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyen Doan Loi, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thu Hiền Trần và Nguyễn Bình, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Văn Dũng, đang cười, đang đứng và ngoài trời