MINH CUONG GROUP DỰ LỄ RA MẮT TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA TẠI KHÁCH SẠN JW MARRIOTT