MINH CUONG GROUP CHÚC MỪNG NGÀY THÀNH HÔN CBCNV

Chúng ta từ các nơi khác nhau, nhưng chúng ta đã gặp được nhau, trở thành đồng nghiệp của nhau, cùng nhau làm việc dưới mái nhà Minh Cường đó là một cái “Duyên”. Hãy cùng sát cánh bên nhau, chia sẻ niềm vui, chia sẻ công việc, cùng nhau phấn đấu đưa Minh Cường trở thành Tập đoàn ngày càng hùng mạnh hơn.Minh Cường chúc 2 bạn có được cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc, trọn vẹn.