LỄ BỐC THĂM CHIA BẢNG GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP BÁO LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ NĂM 2019

1. Đội tuyển Công ty TNHH Panasonic Systerm Networks

2. Đội tuyển Liên Đoàn Lao Động Huyện Hoài Đức

3. Đội tuyển Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Cường

http://congdoanhanoi.org.vn/trangchitiet.aspx?idtin=417909&group=1192&fbclid=IwAR2kUtWy1YqBMSuyhDkT-wZD3Vd8XHTeCZ3CNnfhCoUwhdm5vQSjdPUqYww

Không có mô tả ảnh.

 

Không có mô tả ảnh.

 

Không có mô tả ảnh.