KHO NGUYÊN LIỆU VÀ THÀNH PHẨM ĐẠT GSP, CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 1

Ngày 21 tháng 06 năm 2012. Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Xây dựng Minh Cường ký hợp đồng Xây dựng Kho nguyên liệu và thành phẩm đạt tiêu chuẩn GSP- Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 1. Kho được xây dựng trên diện tích 520m2, chiều cao kho là 5m, do Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 1 thuê địa điểm tại 62 Hoa Lâm- Long Biên – Hà Nội, trên khu đất của Công ty Cổ Phần Vận tải Ô tô số 2.

Dự án bao gồm: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn thiện kho thành phẩm đạt tiêu chuẩn GSP bao gồm: Hệ thống trần, vách, hệ thống bê tông nền tăng cứng, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điều hòa, điện điều khiển cho điều hòa, hệ thống báo cháy, giá kệ, pallet, mành PVC, Phòng lấy mẫu nguyên liệu đạt cấp độ D, Cung cấp và lắp đặt laf lấy mẫu nguyên liệu…

Dự kiến dự án được hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.