KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ CUP BÁO LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ NĂM 2019

http://laodongthudo.vn/khai-mac-giai-bong-da-giai-bong-da-cnvcld-llvt-cup-bao-lao-dong-thu-do-lan-thu-v-nam-2019.media?fbclid=IwAR0WavkJFNr0hor0PBa2WFOMT6gcTyM_PhK6CAs_184uNWGdKkq_kCE0wFw

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Viet Cong Haui, Minh Thuật và Thanh Lake, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Minh Thuật, Viet Cong Haui, Thanh Nguyen, Tống Duy Linh, Thanh Lake, Nguyễn Văn Vọng và Nguyen Doan Loi, ngoài trời