HOÀN THÀNH TRƯỜNG MẦM NON LÚNG PHIN, YÊN MINH, HÀ GIANG

Năm học mới, ngôi trường mới được hình thành! Các con trường Lùng Phín, Na Khê, Hà Giang đã được học tập, vui chơi tại ngôi trường khang trang.

Gieo yêu thương và xây đắp những ước mơ hy vọng ánh sáng của tri thức sẽ tới những vùng miền còn nhiều khó khăn để việc xoá nghèo là bền vững” – đây luôn là tâm niệm , mong muốn, là kim chỉ nam hoạt động quỹ Thiện Tín của Công ty cổ phần Tập Đoàn Minh Cường.