TIÊU CHUẨN CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA PHÒNG SẠCH

Hiện nay trên thế giới có khá nhiều các Tiêu chuẩn Quốc tế định nghĩa về “Phòng sạch” & hệ thống điều hòa không khí. Các lĩnh vực liên quan đến khái niệm phòng sạch & điều hòa không khí như ngành Sinh học, Dược phẩm, Vi điện tử, bệnh viện, y học và nhiều ngành khác nữa.

Để thiết kế và lắp đặt hệ thống điều hòa cho phòng sạch cần thiết phải theo các tiêu chuẩn lắp đặt. Ở Việt Nam hiện nay, các ngành đang sử dụng hệ thống điều hòa cho phòng sạch đang áp dụng các tiêu chuẩn quan trọng, cụ thể như sau:

– Tiêu chuẩn Việt Nam:

* TCVN 4088 – 1985: Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng.

* TCVN 5687 – 1992: Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế.

* TCVN 2622 – 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

– Tiêu chuẩn ASHRAE:

* 2000 – HVAC Systems and Equipment

* 1999 – HVAC Applications

* 1998 – Refrigeration

* 1997 – Fundamentals

– Tiêu chuẩn Úc:

* AS 1668 – Part 1 – 1998: The use of ventilation and airconditioning in buildings – Fire and smoke control

* AS 1668 – Part 3 – 2001: The use of ventilation and airconditioning in buildings – Smoke control systems1. US Federal Std 209E 1992

  • Và một số tiêu chuẩn khác:

* EEC cGMP 1989

* France AFNOR 1989Hiện