HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG TƯƠNG LAI – TẶNG PANEL EPS MÁI CHO TRƯỜNG PÚNG KHOAI, YÊN CHÂU, SƠN LA

Đây là chương trình từ thiện đóng góp 294 m2 tôn mái lợp, 195m2 tôn mái lợp, 195m phụ  kiện  của MINH CUONG GROUP đã triển khai từ ngày 25/2 với hành trình vượt 500km của cán bộ nhân viên công ty đã giúp các em học sinh và giáo viên có điều kiện dạy và học tốt hơn.

“Gieo yêu thương và xây đắp những ước mơ hy vọng ánh sáng của tri thức sẽ tới những vùng miền còn nhiều khó khăn để việc xoá nghèo là bền vững” – đây luôn là tâm niệm , mong muốn, là kim chỉ nam hoạt động quỹ Thiện Tín của Công ty cổ phần Tập Đoàn Minh Cường.