HÀNH TRÌNH HIỂU VÀ THƯƠNG CỦA GIA ĐÌNH MINH CƯỜNG

MINH CUONG GROUP!
Hành trình Hiểu và Thương kết nối tình thân giữa CBNV với gia đình, đồng nghiệp, khám phá những miền đất mới để thêm yêu gia đình , yêu đất nước! Thực hiện sứ mệnh “ Phụng sự nhân viên ,phụng sự gia đình nhân viên và phụng sự khách hàng” ! Chúc chuyến đi bình an ! Chúc cho chương trình kết nối yêu thương mùa vu lan năm 2019 của gia đình MINH CƯỜNG sẽ thành công, giúp CBNV Công ty sẽ có những kỷ niệm sâu sắc đáng nhớ với cha mẹ và người thương!