GS. TSKH PHAN ĐÌNH CHÂU (NGUYÊN GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH DƯỢC, ĐH BÁCH KHOA HN) THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI MINH CUONG GROUP