Giấy khen của cục trưởng cục thuế TP.HN

Ngày 25-3-2016, Cục trưởng cục thuế thành phố HN đã tặng giấy khen: Công Ty Cổ Phần Kỹ thuật và Xây dựng Minh Cường đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế năm 2015