Giấy khen của ban chấp hành liên đoàn lao động huyện Chương Mỹ

Ngày 23-12-2020, Ban chấp hành liên đoàn lao động huyện Chương Mỹ tặng giấy khen: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Cường đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phòng trào thi đua