Giấy chứng nhận của ủy ban nhân dân xã Trung Chải

Ngày 31-11-2018, Ủy ban nhân dân xã Trung Chải chứng nhận: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Cường đã tài chợ cùng với nhân dân, các Thầy, Cô giáo thôn Móng Sến I xã Trung Chải tổ chức thi công xây dựng Đường giao thông