DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DỊCH TRUYỀN, CÔNG TY DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

              Ngày 22 tháng 12 năm 2013 Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Xây dựng Minh Cường ký kết hợp đồng lắp đặt hệ thống panel, cửa panel dây chuyền sản xuất dịch truyền theo tiêu chuẩn GMP-WHO- Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương.

Địa chỉ lắp đặt: 102 Chi Lăng- Thành phố Hải Dương

Tổng diện tích của dây chuyền là 450m2.

Dự án bao gồm các hạng mục: Lắp đặt hệ thống panel vách, panel trần, cửa panel

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng