DANH SÁCH CÁC XÃ KHÓ KHĂN CỦA TỈNH HÒA BÌNH

DANH SÁCH PHÂN ĐỊNH XÃ THEO 3 KHU VỰC
DTTS VÀ MIỀN NÚI
TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

TT

Tên địa danh

Thuộc khu vực

Tổng số thôn

Thôn ĐBKK

Ghi chú

 

Cộng toàn tỉnh

210

2065

776

 

 

 

Số xã KV I

52

 

 

 

 

 

Số xã KV II

72

 

119

 

 

 

Số xã KV III

86

 

657

 

1

Huyện Đà Bắc

 

20

163

132

 

 

1

Xã Đồng Nghê

III

7

7

 

 

2

Xã Suối Nánh

III

5

5

 

 

3

Xã Mường Tuổng

III

5

5

 

 

4

Xã Đồng Chum

III

10

10

 

 

5

Xã Mường Chiềng

III

9

8

 

 

6

Xã Giáp Đắt

III

8

8

 

 

7

Xã Tân pheo

III

7

7

 

 

8

Xã Tân Minh

III

10

10

 

 

9

Xã Đoàn Kết

III

6

6

 

 

10

Xã Trung Thành

III

6

6

 

 

11

Xã Đồng Ruộng

III

6

6

 

 

12

Xã Tiền Phong

III

13

13

 

 

13

Xã Vầy Nưa

III

10

8

 

 

14

Xã Cao Sơn

III

9

6

 

 

15

Xã Toàn Sơn

III

5

4

 

 

16

Xã Tu Lý

III

13

8

 

 

17

Xã Hào Lý

III

9

7

 

 

18

Xã Yên Hoà

II

10

4

 

 

19

Xã Hiền Lương

II

8

4

 

 

20

T.T Đà Bắc

II

7

 

 

2

Huyện Mai Châu

 

23

138

48

 

 

1

Xã Cun Pheo

III

5

4

 

 

2

Xã Nà Mèo

III

4

3

 

 

3

Xã Tân Mai

III

7

6

 

 

4

Xã Tân Dân

III

9

7

 

 

5

Xã Tân Sơn

III

3

2

 

 

6

Xã Hang Kia

III

5

4

 

 

7

Xã Ba Khan

III

3

3

 

 

8

Xã Noong Luông

III

6

6

 

 

9

Xã Pù Bin

III

5

5

 

 

10

Xã Phúc Sạn

II

8

3

 

 

11

Xã Piềng Vế

II

5

1

 

 

12

Xã Bao La

II

8

1

 

 

13

Xã Mai Hịch

II

7

 

 

 

14

Xã Vạn Mai

II

7

 

 

 

15

Xã Mai Hạ

II

5

 

 

 

16

Xã Nà Phòn

II

5

 

 

 

17

Xã Tòng Đậu

II

6

 

 

 

18

Xã Đồng Bảng

II

5

 

 

 

19

Xã Pà Cò

II

7

 

 

 

20

Xã Thung Khe

II

4

3

 

 

21

Xã Xăm Khòe

I

10

 

 

 

22

Xã Chiềng Châu

I

6

 

 

 

23

Thị trấn Mai Châu

I

8

 

 

3

Huyện Cao Phong

 

13

124

53

 

 

1

Xã Yên Lập

III

7

7

 

 

2

Xã Yên Thượng

III

12

12

 

 

3

Xã Xuân Phong

III

12

12

 

 

4

 Xã Thung Nai

III

6

6

 

 

5

Xã Đông Phong

II

6

2

 

 

6

Xã Tân Phong

II

8

3

 

 

7

Xã Nam Phong

II

10

 

 

 

8

Xã Tây Phong

II

10

3

 

 

9

Xã Bắc Phong

II

14

6

 

 

10

Xã Bình Thanh

II

7

2

 

 

11

Xã Dũng Phong

II

8

 

 

 

12

Xã Thu Phong

II

14

 

 

 

13

TT Cao Phong

I

10

 

 

4

Huyện Lạc Sơn

 

29

372

231

 

 

1

Xã Miền Đồi

III

12

12

 

 

2

Xã Quý Hòa

III

17

17

 

 

3

Xã Tuân Đạo

III

12

12

 

 

4

Xã Văn Nghĩa

III

10

10

 

 

5

Xã Mỹ Thành:

III

13

11

 

 

6

Xã Văn Sơn

III

12

12

 

 

7

Xã Phú Lương

III

25

25

 

 

8

Xã Phúc Tuy

III

7

7

 

 

9

Xã Chí Thiện

III

7

7

 

 

10

Xã Chí Đạo

III

8

8

 

 

11

Xã Định Cư

III

15

9

 

 

12

Xã Bình Hẻm

III

9

9

 

 

13

Xã Tự Do

III

10

10

 

 

14

Xã Ngọc Sơn

III

8

8

 

 

15

Xã Ngọc Lâu

III

13

13

 

 

16

Xã Bình Chân

III

9

9

 

 

17

Xã Bình Cảng

III

7

5

 

 

18

Xã Yên Phú

III

18

12

 

 

19

Xã Tân Lập

III

19

18

 

 

20

Xã Nhân Nghĩa

II

12

4

 

 

21

Xã Thượng Cốc

II

22

5

 

 

22

Xã Hương Nhượng

II

8

3

 

 

23

Xã Ân Nghĩa

II

21

1

 

 

24

Xã Tân Mỹ

II

21

2

 

 

25

Xã Yên Nghiệp

II

15

2

 

 

26

Xã Xuất Hóa

I

16

 

 

 

27

Xã Liên Vũ

I

9

 

 

 

28

Xã Vũ Lâm

I

8

 

 

 

29

TT Vụ Bản

I

9

 

 

5

Huyện Tân lạc

 

24

241

116

 

 

1

Xã Ngọc Mỹ

III

19

9

 

 

2

Xã Trung Hòa

III

6

5

 

 

3

Xã Ngòi Hoa

III

5

4

 

 

4

Xã Phú Vinh

III

12

11

 

 

5

Xã Phú Cường

III

19

18

 

 

6

Xã Quyết Chiến

III

7

5

 

 

7

Xã Lũng Vân

III

12

7

 

 

8

Xã Nam Sơn

III

7

5

 

 

9

Xã Bắc Sơn

III

5

4

 

 

10

Xã Ngổ Luông

III

6

6

 

 

11

Xã Quy Mỹ

III

5

2

 

 

12

Xã Do Nhân

III

8

8

 

 

13

Xã Lỗ Sơn

III

12

10

 

 

14

Xã Gia Mô

III

6

6

 

 

15

Xã Đông Lai

II

16

9

 

 

16

Xã Thanh Hối

II

19

 

 

 

17

Xã Tử Nê

II

7

 

 

 

18

Xã Mãn Đức

II

12

 

 

 

19

Xã Quy Hậu

II

16

3

 

 

20

Xã Tuân Lộ

II

7

3

 

 

21

Xã Địch Giáo

II

14

 

 

 

22

Xã Mỹ Hòa

II

4

1

 

 

23

TT Mường Khến

I

8

 

 

 

24

Xã Phong Phú

I

9

 

 

6

Huyện Kim Bôi

 

28

203

107

 

 

1

Xã Tú Sơn

III

17

10

 

 

2

Xã Vĩnh Tiến

III

8

6

 

 

3

Xã Đú Sáng

III

17

16

 

 

4

Xã Bình Sơn

III

4

3

 

 

5

Xã Hùng Tiến 

III

5

2

 

 

6

Xã Nật Sơn 

III

4

4

 

 

7

Xã Sơn Thủy

III

5

2

 

 

8

Xã Đông Bắc

III

7

6

 

 

9

Xã Hợp Đồng

III

7

4

 

 

10

Xã Thượng Tiến

III

5

4

 

 

11

Xã Thượng Bì

III

5

3

 

 

12

Xã Kim Tiến 

III

8

7

 

 

13

Xã Cuối Hạ

III

11

8

 

 

14

Xã Nuông Dăm

III

12

10

 

 

15

Xã Lập Chiệng

III

3

3

 

 

16

Xã Kim Sơn

III

4

4

 

 

17

Xã Bắc Sơn 

II

5

 

 

 

18

Xã Vĩnh Đồng

II

13

3

 

 

19

Xã Hạ Bì

II

6

2

 

 

20

Xã Trung Bì

II

3

 

 

 

21

Xã Kim Bình 

II

6

 

 

 

22

Xã Kim Bôi 

II

3

 

 

 

23

Xã Kim Truy

II

6

3

 

 

24

Xã Nam Thượng

II

7

 

 

 

25

Xã Sào Báy

II

9

5

 

 

26

Xã Mị Hòa

II

12

1

 

 

27

Xã Hợp Kim

II

3

1

 

 

28

Thị trấn Bo

I

8

 

 

7

Huyện Lạc Thủy

 

15

142

31

 

 

1

Xã An Lạc

II

8

3

 

 

2

Xã Đồng Môn

II

3

2

 

 

3

Xã Hưng Thi

II

10

4

 

 

4

Xã Thanh Nông

II

7

2

 

 

5

Xã Phú Thành

II

11

3

 

 

6

Xã Liên Hòa

II

4

2

 

 

7

Xã An Bình

II

19

5

 

 

8

Xã Yên Bồng

II

11

4

 

 

9

Xã Khoan Dụ

II

6

1

 

 

10

Xã Cố Nghĩa

II

13

1

 

 

11

Xã Lạc Long

II

5

1

 

 

12

Xã Đồng Tâm

II

18

2

 

 

13

Xã Phú Lão

II

9

1

 

 

14

TT Chi Nê

I

12

 

 

 

15

TT Thanh Hà

I

6

 

 

8

Huyện Lương Sơn

 

20

186

4

 

 

1

Xã Hợp Châu

II

9

1

 

 

2

Xã Tân Thành

II

11

1

 

 

3

Xã Hợp Thanh

II

7

1

 

 

4

Xã Long Sơn

II

4

 

 

 

5

Xã Cao Răm

II

9

1

 

 

6

Xã Trường Sơn

II

10

 

 

 

7

Xã Thanh Lương

II

6

 

 

 

8

Xã Tiến Sơn

II

5

 

 

 

9

TT Lương Sơn

I

17

 

 

 

10

Xã Lâm Sơn

I

9

 

 

 

11

Xã Tân Vinh

I

10

 

 

 

12

Xã Hòa Sơn

I

11

 

 

 

13

Xã Liên Sơn

I

11

 

 

 

14

Xã Nhuận Trạch

I

15

 

 

 

15

Xã Trung Sơn

I

6

 

 

 

16

Xã Cao Dương

I

11

 

 

 

17

Xã Hợp Hòa

I

6

 

 

 

18

Xã Cư Yên

I

14

 

 

 

19

Xã Cao Thắng

I

9

 

 

 

20

Xã Thành Lập

I

6

 

 

9

Huyện Kỳ Sơn

 

10

85

4

 

 

1

Xã Độc Lập

III

6

4

 

 

2

Xã Phúc Tiến

II

4

 

 

 

3

Xã Mông Hóa

I

17

 

 

 

4

Xã Phú Minh

I

6

 

 

 

5

Thị trấn Kỳ Sơn

I

6

 

 

 

6

Xã Dân Hạ

I

11

 

 

 

7

Xã Dân Hòa

I

5

 

 

 

8

Xã Yên Quang

I

8

 

 

 

9

Xã Hợp Thành

I

9

 

 

 

10

Xã Hợp Thịnh

I

13

 

 

10

Huyện Yên Thủy

 

13

158

50

 

 

1

Xã Hữu Lợi

III

11

9

 

 

2

Xã Lạc Hưng

III

8

6

 

 

3

Xã Bảo Hiệu

III

14

9

 

 

4

Xã Lạc Sỹ

III

8

7

 

 

5

Xã Lạc Lương

III

8

8

 

 

6

Xã Đa Phúc

III

15

7

 

 

7

Xã Đoàn Kết

II

11

4

 

 

8

Xã Phú Lai

II

8

 

 

 

9

Xã Yên Trị

II

14

 

 

 

10

Xã Yên Lạc

I

11

 

 

 

11

Xã Lạc Thịnh

I

15

 

 

 

12

TT Hàng Trạm

I

12

 

 

 

13

Xã Ngọc Lương

I

23

 

 

11

Thành phố Hòa Bình

 

15

253

 

 

 

1

P. Phương Lâm

I

35

 

 

 

2

Phường Đồng Tiến

I

28

 

 

 

3

Phường Thái Bình

I

18

 

 

 

4

Phường Chăm Mát

I

27

 

 

 

5

Phường Tân Thịnh

I

27

 

 

 

6

Phường Thịnh Lang

I

14

 

 

 

7

Phường Tân Hòa

I

20

 

 

 

8

Phường Hữu Nghị

I

25

 

 

 

9

Xã Trung Minh

I

7

 

 

 

10

Xã Sủ Ngòi

I

13

 

 

 

11

Xã Thống Nhất

I

9

 

 

 

12

Xã Dân Chủ

I

6

 

 

 

13

Xã Hòa Bình

I

10

 

 

 

14

Xã Yên Mông

I

9

 

 

 

15

Xã Thái Thịnh

I

5