CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TT04: KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MÓNG SẾN 1

Ngày 19/10/2018, nhóm từ thiện của quỹ Thiện tín- Công ty cổ phần Tập Đoàn Minh Cường đã đến khảo sát tại trường tiểu học móng sến 1. Nhằm xây dựng con đường đến trường dài 3km, cho các em học sinh trường móng sến 1 và bà con trong thôn móng sến có thể đi lại thuận lợi.

Hình ảnh thực tế tại con đường đến trường, trường tiểu học móng sến 1: