CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TT03: KHÁNH THÀNH TRƯỜNG MẦM NON LANG THÍP

Quỹ Thiện tín Minh Cường ủng hộ Quỹ Tâm Hiểu thương Xây Trường mầm non Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái.