CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TT02: TRAO QUÀ CHO BÀ CON VÙNG LŨ VĂN CHẤN, YÊN BÁI

Ngày 06/08/2018 MINH CUONG GROUP kết hợp với hội phụ nữ Xã Sài Sơn đã tiến hành trao quà tặng gồm chăn, chiếu, mì tôm và tiền mặt nhằm khắc phục một phần khó khăn cho Bà con vùng lũ Văn Chấn, Yên Bái.