CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TT01: TRẢO GIẢI CUỘC THI OLYMPIC HÓA HỌC TOÀN QUỐC

Ngày 18/04/2018 QUỸ THIỆN TÍN trực thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Cường tham gia tài trợ Cuộc thi Olympic hóa học toàn quốc tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội.