MINH CUONG GROUP CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2021

MINH CUONG GROU Kính chúc Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty CP Tập đoàn Minh cường luôn mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc! Cảm ơn CTHĐQT Minh Nguyễn Danh đã giành những tình cảm chân thành cho CBCNV Minh cường! Cảm ơn và tự hào về người “thuyền trưởng “tài ba và nhân hậu!