[Cập nhật 30/8] NHÀ MÁY MINH CƯỜNG TĂNG CA SẢN XUẤT PANEL HANDMADE CẤP CHO DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Ghi nhận ngày 30.8.2021, đã hơn 1 tháng tại nhà máy Minh Cường các công nhân đang hối hả, tăng ca liên tục để đáp ứng kịp tiến độ: Dự án trọng điểm trong dịch Covid-19