Giấy chứng nhận bộ y tế

Ngày 9-5-2019, Bộ y tế chứng nhận đơn vị: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Cường đã tích cực tham gia và đóng góp vào thành công chung của triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược VN lần thứ 26

Giấy chứng nhận Bộ Y Tế