2022- Chuyên nghiệp

Năm 2022 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Minh Cường được đổi tên Thành Công ty Cổ phần Công nghệ sạch MCC, với hai mảng hoạt động riêng biệt, chuyên nghiệp

  1. Tư vấn, thiết kế và thi công phòng sạch
  2. Sản xuất lọc Hepa, lọc trung gian, lọc thô, thiết bị phòng sạch, ống gió và Panel phòng sạch

Năm 2022 MCC tổ chức cho CBCVN thăm quan du lịch tại Hạ Long, Quảng Ninh.