2020- Tiếp nối

Năm 2020 Quỹ thiện tín Tiếp tục tiếp nối các chương trình từ thiện năm 2019 vớ các chương trình hướng tới trí thức, xây trường cho trẻ em vùng cao với các chương trình:

  1. Tặng Panel EPS, cửa Panel xây dựng trường cấp 2 Nậm Tỵ Hoàng su Phì, Hà Giang
  2. Tặng Panel mái cho trường mầm non Lùng Phin, Na khê, Yên Minh, Hà Giang
  3. Chia sẻ, hướng về Miền Trung Lũ lụt